Vi hyr ut moderna lokaler med full kapacitet från golv till tak. Och det bästa av allt – ingenting är omöjligt. Vi placerar väggarna så att du får exakt den storlek ditt företag behöver. Kubiklagret är ett smart koncept som fungerar i sitt grundutförande för kunden som söker moderna, effektiva logistiklokaler. Kubiklager konceptet utvecklas även för att möta specialistföretagens höga krav. I våra Kubiklager i Göteborg och Malmö lagras allt från spik till mediciner. Det kallar vi flexibilitet.